Để có thể bước vào cánh cửa du học Đức các bạn phải vượt qua bài TestAS - một trong những điều kiện bắt buộc với ứng viên Việt Nam và sinh viên ngoài khối châu Âu nói chung. Vậy testAS là gì? Kinh nghiệm khi đi thi TestAS du học Đức.