Du học Đức ngày càng thu hút nhiều sinh viên quốc tế theo học với chất lượng giáo dục tốt và chất lượng sống cao.