New Zeland - xử sở kiwi là một mảnh đất nhỏ đầy cừu, lại trở thành một trong những quốc gia phát triển thịnh vượng. Đối với không chỉ riêng các bạn trẻ Việt Nam mà còn giới trẻ trên toàn thế giới, thèm một lần được đi du học New Zealand. Tại sao xứ sở kiwi này lại thu hút đến vậy. Vì sao New Zeland trở thành quốc gia du học?