Chúc mừng tiếng Nhật chữ Hiragana. Chúc mừng sinh nhật tiếng Nhật Romaji. Ý nghĩa ngày tháng sinh trong tiếng Nhật và những câu chúc mừng sinh nhật độc đáo