Bạn muốn đi du học Trung Quốc hoặc là làm việc liên quan đến TOCFL. Nhưng bạn lại không rõ bằng TOCFL là gì? Mục đích của bằng TOCFL? Làm thế nào để có thể đăng kí thi TOCFL và bằng TOCFL có giá trị bao lâu? Trong bài này sẽ giải đáp giúp bạn.