“Cuộc đời sinh viên nên làm những gì để cảm thấy không hối tiếc và xứng đáng cho cuộc sống và công việc sau này?”. Một câu chuyện du học của 1 bạn lần đầu chia sẻ về cuộc sống tại Ý.