Thư của Tôn Vận Tuyền (cựu Thủ tướng Đài Loan) gửi con trai. Con trai ạ: Hãy nhớ rằng ‘thành công không phải là một đích đến, đó là một quá trình’ -cựu Thủ tướng Đài Loan chia sẻ.