Bạn có ý định sang du học Canada hay là bạn muốn định cư ở đó. Nhưng bạn lại đang băn khoăn và đặt cho mình nhiều câu hỏi là không biết cuộc sống ở Canada như thế nào? Sang đó muốn lập một tài khoản thì nên dùng bank nào? Mua đồ điện tử ở Canada như thế nào? Cần mang gì từ Việt Nam sang? Nên mua quần áo ở Việt Nam hay sang đó thì mua. Thì dưới đây là một chia sẻ cực kì chi tiết của bạn Phil Le các câu hỏi trên, các bạn cố gắng đọc qua nhé.