Giới thiệu về dự án Condotel Mũi Né - Apec Mandala Wyndham Mũi Né. Dự án Apec Mandala Wyndham Mũi Né gồm 2772 căn hộ với các loại căn hộ đa dạng từ 25,5 m2 – 80m2: