Học bổng chính phủ New zealand 2019 - Triển lãm Giáo dục NZ.Grant McPherson, CEO của Tổ chức Giáo dục New Zealand đã đến tham dự Triển lãm Giáo dục NZ tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông nhấn mạnh: “Việt Nam là một thị trường rất quan trọng đối với New Zealand." Ông cũng chia sẻ rằng New Zealand liên tiếp được xếp hạng là quốc gia nói tiếng Anh dẫn đầu thế giới về Chỉ số Giáo dục Chuẩn bị cho tương lai bởi tổ chức Economist Intelligence Unit trong hai năm liền, và các sinh viên Việt Nam sẽ được hưởng thụ nền giáo dục tiên tiến này.