Mỹ là một trong những nước có nền giáo dục tiên tiến, xếp thứ hạng cao trong chuẩn giáo dục của quốc tế.