Chắc các bạn đã biết, Malaysia là một trong những đất nước thân thiện và ổn định nhất Đông Nam Á. Nhiều thập kỷ tăng trưởng kinh tế bền vững và ổn định chính trị đã khiến cho Malaysia trở thành một trong những nước năng động và giàu có nhất trong khu vực. Không những thế, nền giáo dục tại đây cũng là một trong những sự thu hút du học sinh nước ngoài qua du học.