Study Plan Sample (Study Plan du học) hay bản kế hoạch học tập là một phần rất quan trọng trong việc trong hồ sơ du học. Thậm chí, nó còn quyết định bạn có được visa đi du học hay không. Nhưng nhiều bạn lại không biết cách trình bày Study Plan như thế nào cho chuẩn. Trong bài này sẽ nói cho các bạn biết là cần phải viết cái gì và sẽ có mẫu Study Plan chi tiết để các bạn xem qua.