Định cư châu Âu nước nào dễ nhất hiện nay. Khái niệm đầu tư định cư ở Châu Âu hiện không còn là mơ hồ với người Việt và dần dễ hơn với so với định cư tại Mỹ và Canada. Sự dịch chuyển này chỉ mới bắt đầu độ chừng gần một năm trở lại đây.