Kinh nghiệm tự apply du học Mỹ -apply CPT. Có 1 em trai 17 tuổi muốn biết Khoa đã trải qua những gì trong việc học và tìm việc làm. Sẵn Khoa chia sẻ cái tổng kết ngắn gọn những gì mình đã làm. Như vậy phần nào các bạn mới sang Mỹ cũng sẽ hình dung những điều các bạn sẽ gặp nếu nằm trong cùng tình huống nhé.