Mẫu thư chào tạm biệt khi nghỉ việc . Nghỉ việc thường có nhiều tình cảm hoặc cảm xúc, cũng như việc giữ mối liên lạc với mọi người. Gửi tới các bạn mẫu thư mới nhất mình vừa nhận được đọc rất hay.