Ngoại thương hay kinh tế quốc dân - Tổng hợp các góc nhìn. Nếu bạn vẫn còn mơ hồ như vậy thì có học Harvard ra vẫn thất nghiệp bình thường chứ nói gì đến KTQD với cả Ngoại thương.