thể cho em xin ít kinh nghiệm về ngành Culinary Arts/ Communications Studies/ Meeting & Event Planning với ạ. (College/ Years of study/ Degree/ Any chance to get a job/..) Khả năng nhà em có thể lo ~25-30k/năm. Tiền ăn uống em dành dụm dần và có thể tự lo (nếu làm thêm được lol)