Tại sao bạn muốn làm việc tại Samsung? Trả lời thế nào cho đúng và tốt? Lý do chọn samsung trả lời bằng tiếng Anh. Đây là phần rất quan trọng trong phỏng vấn thi Samsung với các bạn mới ra trường, khi samsung tuyển sinh viên mới tốt nghiệp