Bài học Ứng phó khủng hoảng truyền thông: Chân thành sẽ có tất cả!. Timothy Tiah, một doanh nhân khởi nghiệp Malaysia đã đăng trên trang blog của anh một bài viết có tựa đề “Đừng bao giờ mua nhãn hiệu sữa này nữa!” kèm theo hình ảnh can sữa Farm Fresh mà anh mua bị chua.