Bạn đã biết gì về Toronto? Toronto là thành phố lớn nhất Canada và là một thành phố nhà dẫn đầu thế giới trong các lĩnh vực như kinh doanh, tài chính, công nghệ, giải trí và văn hóa. Dân số đông đảo người dân người nhập cư từ khắp nơi trên thế giới biến Toronto trở thành một trong những thành phố đa văn hóa nhất trên thế giới.