Bạn thích hay sợ đi du học? Các bạn còn trẻ và có những hoài bão lớn. Tôi cũng giống các bạn, muốn bản thân trrai nghiệm nhiều hơn, học hỏi nhiều hơn từ khắp nơi trên thế giới. Tôi cũng nghĩ đến chuyện đi du học, cũng chuẩn bị này nọ và rồi tôi muốn viết bài này để tâm sự với những ai cũng đang có ý định đi du học như tôi.