Câu chuyện bóng bay và xương rồng. "Phụ nữ có đủ quyền lực để tạo ra người đàn ông của họ"