Là một trong những trường duy nhất tại Singapore chuyên đào tạo về du lịch-khách sạn. SHRM có mạng lưới liên kết với nhiều doanh nghiệp lớn. Đây cũng cính là cơ hội cho sinh viên có việc làm ngay sua khi tốt nghiệp.