HƯỚNG DẪN VIẾT BÀI MAPS CHUẨN PHONG CÁCH IPP BAND 8.5. 2019 là năm của maps khi dạng bài này đã ra rất nhiều lần chỉ trong 4 tháng qua. Các bạn nên học kỹ dạng bài này trước khi đi thi nhé! IPP luôn hướng dẫn phong cách viết bài riêng của trung tâm cho HV của mình, nắm vững cách viết sẽ giúp bạn chinh phục 6.0 – 7.0+ Writing!