Người ta không phải không biết cách nắm giữ tài sản mà là không kiểm soát nổi chính mình.. Kinh doanh hay đầu tư cái gì thì cũng nên đọc qua bài này 1 lần trong đời.