Post-Graduate (PG)- Cơ hội quý báu hay rớt đại học? Gần đây, đi du học dưới dạng Post-Graduate (PG) đang dần dần trở nên phổ biến hơn. Chương trình PG là gì? Nói vắn tắt là học sinh đi du học với chương trình PG sẽ dành thêm một năm tại trung học phổ thông.