Review kinh nghiệm du học Canada 2019: cuộc sống, học nghề, làm thêm, làm chui. Bài viết cho những ai muốn du học ở Canada và thật sự muốn học và ra dùng cái bằng mình học để kiếm job và đi làm. Bài này không dành cho ai chỉ muốn kiếm đường ở lại. Và đang quảng cáo tỉnh SK nha....những điều tốt ở đây! Cho ai ko biết.