Sauli Niinisto – tổng thống Phần Lan và tấm gương chăm chỉ đọc sách. Người đàn ông đeo kính ngồi ở giữa trong ảnh là Sauli Niinisto – tổng thống Phần Lan.